Kačírek | Král stavebniny

Kačírek

Kačírek je přírodní kamenivo získávané tříděním říčního písku, který je těžen z nánosů v pískovnách, jsou to drobné oblázky. Nejvíce využívaná je velikost 2 až 9 cm. Zrna kačírku mají nízký tvarový index a ohlazené hrany.

Použití kačírku je pro různé podsypy, zásypy, k vyrovnání terénních nerovností, jako dekorace v zahradách. Lze ho využít i na dětská hřiště.

E-SHOP nově!