Solidstep | Král stavebniny

Solidstep

Solidstep je bezpečnostní protikluzná podlahovina v rolích s čistým a jasným vzhledem. Barevné
složení kolekce je vystavěno na vzájemně sladěných barevných tónech od sytých odstínů až po světlé.
Úroveň protikluznosti R10 je trvalá po celou dobu životnosti krytiny, díky čemuž je krytina Solidstep
bezpečná pro pohyb osob i zařízení na kolečkách.

Vysvětlení protikluznosti
Aby krytina splňovala normu EN 13845, musí mít udržitelnou protikluznost po celou dobu své životnosti, založenou na obsahu protikluzných částic v celé tloušťce materiálu. Kolekce Solidstep tuto normu splňuje. Protikluznost podlah je často hodnocena s využitím R-škály, která je spojena s normou DIN 51130. Měření probíhá pomocí rampy pokryté olejem a nakloněné v různých úhlech, čímž se určují různé třídy protikluznosti. Solidstep dosáhl v tomto kritériu hodnoty R10 pro použití v podmínkách, kde se
pohybují lidé v obuvi.Zvolením krytiny Solidstep je možné významně snížit riziko nehod způsobených uklouznutím.

E-SHOP nově!